Публічна оферта про надання послуг доступу до Сервісу https://adho.online/

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, оплата вартості послуг через https://adho.online/ є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на Умовах викладених нижче по тексту, а також положення Політики конфіденційності. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Виконавцем персональних даних Замовників. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності Компанії можна на сайті https://adho.online/. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цих Умов.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Приватний підприємець Сулик Таїсія Вікторівна, ідентифікаційний код платника податків 3320410402, (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти цей публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних Умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта (договір) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до https://adho.online/

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на Умовах, визначених даним Договором.

1.3. Виконавець – Приватний підприємець Сулик Таїсія Вікторівна, ідентифікаційний код платника податків 3320410402.

1.4. Сервіс – інформаційні послуги з приводу навчання йозі на Умовах цього Договору на сайті https://adho.online/

1.5. Замовник – фізична особа, Замовник Сервісу, яка погодилася з Умовами та Політикою конфіденційності Виконавця, та зареєструвалась у встановлений на Сервісі https://adho.online/ спосіб, якій Виконавець надає послуги у відповідності до Умов даного Договору.

1.6. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.14. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.15. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на Сервісі https://adho.online/ передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.16. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та Умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає інформаційно-освітні послуги з приводу навчання йозі на Умовах цього Договору.

2.2. Послуга надається на платній основі шляхом надання доступу до Сервісу https://adho.online/

2.3. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Виконавця.

2.4. Всі Умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з Умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з Умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.

2.5. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу Замовник повинен розірвати цей Договір та припинити користування Сервісом.

2.6. Замовник — суб'єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на Сервісі, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи та інші повідомлення від Сервісу.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Замовник самостійно реєструється в Сервісі на сайті https://adho.online/ в розділі "Реєстрація".

3.2. Використання платного доступу є можливим після реєстрації Замовником та вибору платної послуги у порядку, передбаченому цими Умовами.

3.3. Замовник має право оплатити доступ до Сервісу авансовим платежем наперед.

3.5. Доступ до Сервісу, як комп’ютерної програми, є постачанням програмної продукції в розумінні пункту 26¹ підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та звільняється від оподаткування ПДВ.

3.6. Виконавець може на свій розсуд встановити додаткову функціональність, яка може надати Замовнику доступ до додаткових ресурсів Сервісу. Умови додаткових пропозицій розміщуються у Сервісі і становлять невід’ємну частину цих Умов.

3.7. Виконавець залишає за собою право на свій розсуд і у будь-який час змінювати Умови надання послуг. Зміни Умов не поширюються на періоди, які були оплачені Замовником, а набувають чинності після спливу оплаченого періоду користування Сервісу.

4. АКАУНТ

4.1. Для використання функціоналу Сервісу, Замовнику необхідно зареєструвати Акаунт. Для реєстрації Акаунту Замовнику необхідно: (а) надати ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефона; або (б) авторизуватись через Facebook, Google.

4.2. Реєструючись в Сервісі, ви підтверджуєте, що ви є дієздатною фізичною особою, яка діє від власного імені. Ви також підтверджуєте, що вся інформація, надана в ході реєстрації, є достовірною, точною і актуальною.

4.3. Порядок зберігання та обробки персональних даних фізичних осіб Замовником встановлено в Політиці конфіденційності.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язується:

5.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до сплаченого об’єму послуг.

5.1.2. Зберігати конфіденційність персональних даних Замовника, отриманих при реєстрації Акаунту та/або використання Сервісу.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання.

5.2.2. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму сайтi https://adho.online/

5.2.3. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування Сервісу https://adho.online/ або захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

5.3. Замовник зобов'язується:

5.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни, передбачені даним Договором.

5.3.2. Дотримуватися Умов даного Договору.

5.3.3. Не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.

5.3.4. Ознайомитись з Договором, Умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

5.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

5.3.6. Замовник зобов’язується не здійснювати збір, копіювання і обробку персональних даних інших осіб, а також будь-якої іншої інформації, розміщеної в Сервісі, зокрема шляхом парсингу, тобто збору, аналізу, обробки та збереження розміщеної на веб-сторінках Сервісу інформації шляхом застосування програм-парсерів («павуків») та їхніх аналогів.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи.

5.4.2. Використовувати Сервіс у обраних межах згідно із цими Умовами.

5.4.3. У разі виникнення будь-яких питань, скарг або пропозицій щодо використання Сервісу або необхідності в отриманні іншої інформації в межах компетенції Виконавця, звертатися до служби технічної підтримки за допомогою відповідного функціоналу Сервісу або шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Виконавця, що вказана на сайті https://adho.online/

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість Послуг за даним Договором визначається відповідно до діючих тарифних планів, які опубліковані на сайті https://adho.online/. Ціни вказуються в національній валюті України.

6.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.3. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою початку надання Послуг Виконавцем є день надходження коштів на розрахункових рахунок Виконавця від Замовника.

6.4. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

7. ІНФОРМАЦІЯ СЕРВІСУ

7.1. В Сервісі можуть бути розміщені публікації, статті та інші інформаційні матеріали публіцистичного, аналітичного та іншого характеру. Авторами цих матеріалів може бути як Виконавець, так і інші особи. Виконавець в жодному випадку не несе відповідальності за достовірність цих матеріалів та наслідки їхнього використання.

7.2. Дані, отримані з ресурсів третіх осіб, є відкритими даними, отриманими з офіційних джерел, пошукових систем Google, ресурсів інших третіх осіб, які мають право збирати, обробляти та передавати дані згідно з законодавством України. Сервіс збирає, аналізує та використовує дані з відкритих джерел, в тому числі але не виключно з набору даних, які підлягають оприлюдненню відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».

7.3. Відповідність та правильність даних в Сервісі залежить від правильності таких даних на ресурсах третіх осіб. Виконавець не несе жодної відповідальності за зміст таких даних, а також за наслідки їхнього використання.

7.5. Сервіс може містити посилання на веб-сайти, веб-сторінки та програми третіх сторін. Замовник самостійно несе відповідальність за ознайомлення з Умовами використання відповідних веб-сайтів і погоджуєтеся з тим, що використовуєте такі веб-сайти на свій власний ризик та несете повну відповідальність за відповідні дії.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Виконавець не несе відповідальності за повноту і достовірність будь-якої інформації, в тому числі зведених та аналітичних даних, заснованих на машинному аналізі даних, які отримані з офіційних джерел публічної інформації та ресурсів третіх осіб.

8.2. Зведені дані, зв’язки та аналітична інформація в Сервісі має винятково інформаційний характер. Замовник використовує зведені дані та аналітичну інформацію для прийняття будь-яких рішень виключно на власний розсуд, і Виконавець не несе жодної відповідальності за наслідки використання цих даних та аналітичної інформації.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові) і шкоду, в тому числі, здоров’ю, що виникли внаслідок порушення у роботі Сервісу, в результаті його використання або неможливості використання. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи та їхні наслідки, пов’язані із використанням інформації, отриманої з Сервісу, якщо інше не встановлено законом. Замовник гарантує, що володіє достатньою інформацією про стан свого здоров’я, не має протипоказів для застосування отриманої інформаційної послуги та попередньо проконсультувався із своїм лікарем. У будь-якому випадку, Замовник приймає та використовує інформацію з Сервісу на власний страх і ризик. Якщо під час застосування отриманої інформації з Сервісу у Замовника виникне погіршення або розлад здоров’я, яке він пов’язує з цією інформацією, Замовник усвідомлює свій обов’язок припинити її використання та негайно звернутись за лікарською допомогою.

8.4. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цими Умовами Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Замовник зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цих Умов. Якщо Виконавець на свій розсуд визначить, що Замовник порушив або намагався порушити ці Умови, доступ Замовника до Сервісу може бути припинений. Виконавець може обмежити доступ Замовника до Сервісу, заблокувати або видалити Акаунт у зв’язку із порушенням даного Договору.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Ці Умови та відносини між Сторонами регулюються законодавством України.

9.2. Всі спори, які можуть виникнути в зв’язку з цими Умовами, у тому числі будь-які питання стосовно їхнього виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

9.3. Замовник погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Замовником за електронною адресою та\або телефоном.

9.4. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.

10. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

10.1. Всі компоненти Сервісу в цілому належать Виконавцю й охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

10.2. Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів Сервісу без письмового дозволу Виконавця суворо заборонене.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання настало в результаті надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин (непереборна сила). До обставин непереборної сили Сторони, зокрема, відносять: пожежа, повінь, землетрус або інші стихійні лиха, війна, військові дії будь-якого виду, техногенні катастрофи, карантин, акції громадянської непокори, заколоти, тощо, дії органів державної влади і управління, а також будь-які інші обставини, що знаходяться поза контролем Сторін і є надзвичайними або невідворотними за даних умов подіями, у тому числі прийняття законів або інших нормативних актів України, що забороняє або обмежує будь-яку дію, передбачену цим Договором.

11.2. У випадку настання подій, зазначених у п. 11.1., Виконавець вправі перенести надання послуги на інший період, попередньо повідомивши Замовника.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку в будь-який час шляхом видалення свого Акаунту. Для видалення Акаунту Замовнику потрібно надіслати лист із відповідним запитом на електронну пошту Виконавця.

12.2. Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку в будь-який час шляхом видалення Акаунту Замовника.

12.3. Сторони усвідомлюють і погоджуються, що у відповідності до ч.4 ст.653 Цивільного кодексу України Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане та/або оплачено ними за зобов'язанням до моменту розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом.

12.4. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до цих Умов в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Умов у відповідному розділі Сервісу. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в Сервісі, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Замовник повинен періодично переглядати актуальні Умови. Якщо після спливу 3 (трьох) календарних днів після внесення змін Замовник продовжує використовувати Сервіс, то це означає, що Замовник повністю і беззастережно погоджується із такими змінами. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець: Приватний підприємець Сулик Таїсія Вікторівна, ідентифікаційний код платника податків 3320410402, м.Івано-ФранківськПолітика конфіденційності

1. Загальні положення

Згідно Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») під персональними даними розуміють відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Згідно Політики конфіденційності в поняття "особистої інформації" входить інформація, або частина інформації, котра дозволяє Вас ідентифікувати. Як правило сюди входить ім’я та прізвище, псевдонім (нік), адреса електронної пошти та номер телефону, може також входити така інформація, як IP-адреса. Такі відомості ми можемо отримати безпосередньо від Вас, наприклад, при реєстрації на сайті, наданні контактних даних, інформації отриманої із банківської картки або платежів, а також іншу особисту інформацію, яку Ви добровільно надали нам.

Ми з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали сайт, а також тих, хто користується наданими сайтом послугами; в зв'язку з чим, ми прагнемо захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання Сервісів Сайту кожному користувачеві.

2. Використання та мета збору персональних даних.

Особиста інформація відвідувачів сайту, зібрана при реєстрації, переважно використовується для надання послуг у відповідності з Вашими потребами, в першу чергу для надання послуг або у договірних відносинах, а також для відповідей на Ваші запитання. Також ми можемо використовувати Вашу контактну інформацію в поштових відправленнях, а саме повідомляти Вас про нові можливості, акції та інші новини. Ми діємо відповідно до цієї Політики конфіденційності та на підставі чинного законодавства України.

Ми маємо право зберігати Персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, що зазначена у даній Політиці або у строки, встановлені чинним законодавством України або до моменту видалення Вами цих даних.

3. Надання доступу до інформації.

Надання доступу до особистої інформації іншим компаніям і приватним особам можливе лише за таких наступних обставин:

  • Має місце наявність дозволу Користувача. Для передачі будь-якої конфіденційної інформації потрібна явна згода Користувача.
  • В випадках визначених чинним законодавством України, а також у випадках запобігання злочину або завдання шкоди нам або третім особам.
4. Захист інформації.

Ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем, в яких ми зберігаємо особисті дані.

5. Зміна політики конфіденційності.

Користувач приймає умови цієї політики конфіденційності і враховує, що дана політика конфіденційності може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться до політики конфіденційності, публікуються на цій сторінці.

З питань щодо політики конфіденційності (в т.ч. видалення персональних даних), Користувач може зв'язатися з нами використовуючи номер телефону: +38 095 653 66 05